King.D96

Transformacija DWG risbe iz D48/GK v D96/TM in obratno

King.D96 je BREZPLAČEN

S King.D96 želimo vsem CAD uporabnikom olajšati prehod med starim in novim državnim koordinatnim sistemom v procesih planiranja in graditve objektov.

King.D96 za DWG risbe

King.D96 je namenjen za transformacijo .dwg risb in deluje kot nadgradnja AutoCAD 2010-2019 (Civil 3D, Map 3D), BricsCAD 2017-2019 in ZWCAD 2018.

Trikotniška transformacija VMT4

King.D96 .dwg risbo transformira s vsedržavnim modelom trikotniške transformacije različica 4. To je transformacija, ki jo tudi GURS uporablja pri transformaciji javnih prostorskih podatkov. S transformacijo dosežemo deformacijo dolžin manjše od 6 cm/km, deformacije površin manjšo od 0,9 m2/ha in točnost višjo od 10 cm za pretežni del celotne Slovenije.

D48/GK v D96/TM in obratno

Model transformacije VMT4, s katerim King.D96 transformira .dwg risbe, je reverzibilen. Tudi King.D96 omogoča transformacijo iz D48/GK v D96/TM in obratno.

Transformacija v isti ali v novi dwg risbi

S King.D96 lahko transformirate .dwg entitete kot so linije, polilinije, krožnice, radije, točke, bloke, tekste, mtekste, šrafure tako da se nove geometrije izrišejo v isti .dwg risbi ali v novi .dwg risbi. Nove .dwg entitete se lahko izrišejo v novih .dwg slojih ali v enakih .dwg slojih kot izhodiščne .dwg entitete.

Preveri transformacijo določene točke v prostoru

S King.D96 lahko izberemo točko, preverimo njene koordinate v D48/GK in v D96/TM ter dobimo podatke o premiku po oseh y in x oz. e in n, podatke o skupnem premiku in podatke o ustreznem transformacijskem trikotniku.

Mreža transformacijskih trikotnikov

S King.D96 lahko izrišete celotno zvezno mrežo trikotnikov vsedržavne trikotniške transformacije.

King.D96 deluje kot nadgradnja AutoCAD 2010-2019, BricsCAD 2017-2019 in ZWCAD 2018 programov.

King.D96 podpira tudi AutoCAD vertikale: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Architecture...

Namestitev

Prenos brezplačne različice King.D96.