Primeri King.Prostor

S King.Prostor lahko prikazujemo poljubne sklope prostorskih podatkov, glede na specifične zahteve projekta s katerim se ukvarjamo.
V primerih spodaj si lahko ogledate posnetke zaslona in izvorne DWG datoteke, ki so bile pripravljene s King.Prostor.

 

 

Več upravljavcev GJI vodov

V različnih barvah in dwg slojih prikazani GJI vodi glede na različne upravljavce.

 

Občina Bovec

Generalizirana podrobna namenska raba prostora iz prostorskih aktov Občine Bovec ter podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo iz zbirke podatkov Prostorskega informacijskega sistema, Ministrstva za okolje in prostor.

 

Ljubljanica, Moste - Podgrad

Vodno telo Ljubljanica Moste - Podgrad s prikazom razredov poplavne ogroženosti iz zbirke novega Vodnega katastra, Direkcije Republike Slovenije za vode.

 

Škofja Loka, Kidričeva cesta.

Zemljiško katastrski prikaz, zemljiško katastrski načrt in urejene meje.

 

Republika Slovenija.

Državna meja, občine, območja državnih prostorskih načrtov - veljavnih in v pripravi.

 

Medvode, seznam parcel za predvideni poseg.

Kataster stavb, zemljiško katastrski prikaz, register nepremičnin, gospodarska javna infrastruktura, kulturna dediščinam, tekoče vode in poplave.

 

Miklavž na Dravskem polju.

Prostorske enote, pokritost tal in območja majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

 

Ljubljana, Rimski zid na Mirju.

Register nepremične kulturne dediščine, topografski podatki in gospodarska javna infrastruktura.

 

Koper staro mestno jedro.

Gospodarska javna infrastruktura, stavbe in območje dosega 100-letnih poplav ARSO.

 

Dol pri Ljubljani.

Stavbe in hidrografija iz zbirke topografskih podatkov, gospodarska javna infrastruktura in dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč.

 

King.Prostor interni strežnik v JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.

JP VO-KA Ljubljana King.Prostor uporablja interno za prikaz lastnega katastra.

King.Prostor 2018

en klik do GURS, ZKP, GJI, ARSO, RKD, GERK, ... v dwg

 

Preizkusi King.Prostor

Prenos 30 dnevne brezplačne različice King.Prostor.

 

Kontakt

Za vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti info@kingprostor.si.